Stillehavsøsters – et miljøproblem

Stillehavsøsters (Crassostrea gigas), en fremmed art, sprer seg langs kysten, og den representerer en svært høy økologisk risiko fordi den formerer seg så raskt. En enkel stillehavsøsters kan ved gyting slippe opptil 200 millioner egg i vannmassene. Skjellene kan bli opp til 20–30 cm og når de har etablert seg, sprer de seg over grunne, varme viker, poller og strender. De spisse, harde skjellene har knivskarpe kanter som gjør dert umulig å vasse på strender med slike skjell.

Ødelegger strendene

Stillehavsøsters er en delikatesse, men den «kveler» blåskjell og andre skjell når den danner store kolonier som endrer bunnforholdene. Dermed truer denne fremmede, og svartelistede, arten våre lokale arter, påvirker økosystemene og ødelegger badestrender.
Det er ikke mulig å bli kvitt arten, men det er mulig å redusere forekomst og fjerne den fysisk fra områder som har store naturverdier og er viktige for friluftslivet.

Ny teknologi kan løse problemet

Oystercatch representerer en miljøvennlig mulighet gjennom sin innovative teknologi som gjør det mulig å «plukke» østers effektivt uten å skade sårbare habitater og naturmiljøer – også i etablerte naturvernområder som eksempelvis i våre marine nasjonalparker og tilsvarende områder der stillehavsøsters har etablert seg i stort omfang.

Oystercatch AS

Kystveien 114
Pb. 974 Birkenlund
NO-4859 Arendal
Norway

Oddvar Mørland Karlsen